25
години    Инженерно-Педагогически Факултет - гр. Сливен

 

 

 

 

 

 

2011 - януари - май

Екип от преподаватели и служители се зае с нелеката задача да състави ЮБИЛЕЙНА КНИГА на Инженерно-педагогически факултет - Сливен.

Прочетете книгата... (натисни тук).

Юбилейна книга на ИПФ - Сливен (в pdf-формат).

Юбилейната книга е посветена на 25 години от създаването на Инженерно-педагогически факултет – Сливен. Съдържа информация за всички по-важни дати и събития, представящи историята, дейността и постиженията на Факултета - от създаването му през 1986 г. до началото на 2011 г.

Съставители:
Станимир Карапетков
Койчо Атанасов
Милко Йорданов
Йордан Чобанов
Михаела Топалова
Стефка Неделчева
Марина Николова
Петьо Келеведжиев
Ирена Соколова

Графичен дизайн:
Михаил Милев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: umo.sliven@gmail.com; priem.sliven@gmail.com