25
години    Инженерно-Педагогически Факултет - гр. Сливен

 

 

 

 

 

 

16.05.2011 год. - on-line дискусия

На 16 май 2011г. от 15,30 часа в зала 1308 на ИПФ- Сливен се проведе он-лайн дискусия на партньорите по прокт TIVE от гр Сливен, РБългария и гр. Маниса, РТурция.
На дискусията присъстваха всички директори – партньори по проекта, г-жа Мария Петрова – ст. експерт по квалификация на педагогическите кадри в РИО - Сливен, г-н Кошничаров – регионален представител на Камарата на строителите в България, колегите Лъчезар Василев и Иван Господинов от ПГТО – Сливен –участвали в мобилността – с камера за видеозапис на дискусията, г-н Красимир Спиров - Ръководител катедра „Педагогика и мениджмънт” на Техническия университет – София, база Сливен, Наталья Димитрова - ст. преподавател доктор в ИПФ – Сливен, гости на Университета от Истанбул.
На 16 май 2011г. Технически университет – София, база Сливен отбеляза своя  25 – годишен юбилей.
Преводът в ефир осъществиха  аспиранти на г- н Спиров  от Истанбул.
По време на дискусията разговаряхме, споделяхме опит, търсехме мнението на партньорите ни по следните въпроси:

  1. Как е организирана производствената практика – в Турция и България / реални работни места, учители, наставници, майстори, договори?/.
  2. Вътрешно- училищна квалификация на учителите /методическа, педагогическа, свързана с новостите в производството, техниката, форми на обучение, институции, които провеждат обучението?/.
ИКТ в ПОО /как се използват, къде се прилагат, има ли създадени условия за използването им в процеса на обучение/.

Събитието в снимки...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: umo.sliven@gmail.com; priem.sliven@gmail.com