25
години    Инженерно-Педагогически Факултет - гр. Сливен

 

 

 

 

 

 

 

 

16 май 2011 год. - Шествие на студенти, преподаватели и служители на Технически унивеситет. Шествието беше предвождано от ректора на ТУ - София - проф. д-р Марин Христов, Министъра на образованието, младежта и науката - г-н Сергей Игнатов, Зам.-ректори на ТУ - София, Декана и зам.-декана на ИПФ-Сливен.

/виж. видео/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: umo.sliven@gmail.com; priem.sliven@gmail.com