Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
     
     
     
 
  Специалности за ОКС "Бакалавър", по които се обучават студенти  
  Специалности за ОКС "Магистър", по които се обучават студенти  
Инженерно-педагогически факултет - Сливен  
  ИНЖЕНЕР - най-желаната професия у нас!  
  Презентация на специалностите на Инженерно-педагогически факултет - Сливен и Колеж - Сливен към Технически университет - София.
NEW
 
  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИПФ - СЛИВЕН
  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на професионално направление 1.2. Педагогика в ИПФ - СЛИВЕН
  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НИС В ИПФ - СЛИВЕН
  Програма на МОН "Млади учени и постдокторанти" (Съобщение)
  Катедри
  Следдипломно обучение
  Нормативни документи
  Рейтингова система на висшите училища в България

stipendii

Студентски практики

Стартира проект "Студентски практики"

e-learning


 
Студентска мобилност за обучение по програма "ЕРАЗЪМ"

 

 

 

e-mail: umo.sliven@gmail.com; priem.sliven@gmail.com