ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - С О Ф И Я
ФАКУЛТЕТ и КОЛЕЖ - С Л И В Е Н
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИ - СЛИВЕН
Уважаеми колеги,

Департаментът за квалификация и професионално развитие на учители - Сливен стартира специализация за III ПКС на темa:”Педагогическо взаимодействие и творчество“. Документите, които са нужни за записване са: заявление по образец, копие на лична карта, копие на диплома за висше образование, 2 бр. снимки , квитанция за платена такса. Цената на специализацията е 960 лв. (може да се плати на две вноски по 480 лв.) и включва: подаване на документи; обучение; процедура за защита на дипломна работа и издаване на свидетелство за ППС.


ДКПРУ - Сливен предлага следните дейности:

Обучения за придобиване на допълнителна професионална квалификация (повече информация тук)

Професионално педагогически специализации (повече информация тук)

Квалификационни курсове (повече информация тук)

Подготвителни курсове за придобиване на ПКС (повече информация тук)

Процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени (повече информация тук)


От 1 юни до 31 юли ДКПРУ - Сливен ще приема документи за включване в процедури за присъждане на ПЕТА, ЧЕТВЪРТА, ВТОРА И ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН /ПКС/.


Документи за ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН се приемат целогодишно.


Процедурите по присъждане на ПКС изцяло са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обн. ДВ, брой: 61, от 2.8.2019 г.).


За информация и записване се обърнете към техническия секретар на ДКПРУ - Сливен:
Симона Калчева
e-mail: dkpru_sliven@abv.bg
тел. 044/667410, моб. 0895 456764