КУРСОВЕ С ПРИСЪЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИСЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ВЪВЕДЕНИЕ В РАБОТАТА С ИНФОРМАЦИОННИ ПОТОЦИ В ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОФИС ДОКУМЕНТАЦИЯ (НАЧИНАЕЩИ) ВЪВЕДЕНИЕ В РАБОТАТА С ИНФОРМАЦИОННИ ПОТОЦИ В GOOGLE-ОБЛАЧНА СРЕДА ГУГЪЛ КЛАСНА СТАЯ (GOOGLE CLASSROOM)
ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА УЧИТЕЛИ E-ОЦЕНЯВАНЕ ВЪРХУ РАЗБИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО СОФТУЕРНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ВИРТУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КУРСОВЕ ЗА ОНЛАЙН И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННИ ПОТОЦИ В ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОФИС ДОКУМЕНТАЦИЯ (НАПРЕДНАЛИ)

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ЕКОЛОГИЧНО И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ИЗГРАЖДАНЕ НА „МЕКИ“ УМЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ КРЕАТИВНА И ЗАБАВНА КЛАСНА СТАЯ МЕНИДЖМЪНТ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ КЛАС
ОВЛАДЯВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА БЪРЗО ЧЕТЕНЕ ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРЕВЕНЦИЯ НА ВИРТУАЛНАТА АГРЕСИЯ ПОЗИТИВНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УЧИЛИЩЕ
ПОРТФОЛИОТО КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ - ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ДЕЙНОСТТА НА УЧИТЕЛЯ ПРЕПОДАВАНЕ И ФАСИЛИТИРАНЕ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ
ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЯ НА УСПЕХА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА
ТВОРЧЕСКА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ УЧИТЕЛЯТ В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО - НОВИ ФУНКЦИИ И РОЛИ

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО НА ЕЗИКА С (СИ) ЗА НАЧИНАЕЩИ ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО НА ЕЗИКА С# (СИ ШАРП) ЗА НАЧИНАЕЩИ ВЪВЕДЕНИЕ В WEB-ПРОГРАМИРАНЕТО ЗА НАЧИНАЕЩИ
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО НА ЕЗИКА JAVA ЗА НАЧИНАЕЩИ КОМПОЗИРАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ В АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПРОГРАМИРАНЕ НА ЕЗИКА С/С++ ЗА НАПРЕДНАЛИ(ЗА НАПРЕДНАЛИ)
ПРОГРАМИРАНЕ НА ЕЗИКА С# ЗА НАПРЕДНАЛИ ПРОГРАМИРАНЕ НА ЕЗИКА JAVA ЗА НАПРЕДНАЛИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ДИНАМИЧНИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ С JAVA SERVER PAGES, JAVABEANS И XML. (ЗА НАПРЕДНАЛИ)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

МЕЖДУТЕКСТОВИЯТ ПОДХОД В СЪВРЕМЕННОТО ЛИТЕРАТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ (5. - 7. КЛАС) МЕЖДУТЕКСТОВИ ВРЪЗКИ И СЪОТНАСЯНИЯ В ЛИТЕРАТУРНИТЕ ТЕКСТОВЕ (8. - 10 . КЛАС) СРЕЩИ И РАЗЛЪКИ В „ЗРЕЛОСТНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН СПИСЪК“
НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5.-7. КЛАС - НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧИТЕЛЯ ПО БЕЛ НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 8.-10. КЛАС - НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧИТЕЛЯ ПО БЕЛ

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА МАЛКИ УЧЕНИЦИ: ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ И ПОДХОДИ ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ПОДРАСТВАЩИ И ТИЙНEЙДЖЪРИ: ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ И ПОДХОДИ

Бланките за кандидатстване може да изтеглите от тук:
Заявление за участие квалификационен курс (индивидуално)
Заявление за участие квалификационен курс (група)