ЦЕНИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ (ПКС)* Цените са за един участник.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПКС
Цената включва: подаване на документи; процедура и издаване на свидетелство за ПКС

ПКС Процедура Цена
V Устен изпит 80 лв.
IV Писмен изпит 100 лв.
III По документи 60 лв.
II Представяне на писмена разработка 100 лв.
I Представяне на писмена разработка 120 лв.


ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ С НАСОЧЕНОСТ КЪМ ПКС
Цената включва: подаване на документи; обучение и издаване на удостоверение за 1, 2 или 3 квалификационни кредити

*Организират се при група от минимум 12 човека

V ПКС 16 часа; 1квалификационен кредит 60 лв.
IV ПКС 16 часа; 1квалификационен кредит 60 лв.
II ПКС 32 часа; 2 квалификационни кредита 120 лв.
I ПКС 48 часа; 3 квалификационни кредита 180 лв.


НАУЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА ПИСМЕНА РАЗРАБОТКА

II ПКС 200 лв.
I ПКС 400 лв.


ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Цената включва: подаване на документи; процедура за защита на дипломна работа и издаване на свидетелство за ППС

*Организират се при група от минимум 12 човека

Програми за едногодишни специализации за III ПКС
*по чл. 60. (2) на Наредба 15 на МОН/ 22.07.2019
Две такси по 360 лв.


ПРОГРАМИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Цената включва: подаване на документи; обучение; защита на дипломна работа/държавен изпит и издаване на свидетелство за ППС

Педагогическа правоспособност Две такси по 550 лв.
Информатика и информационни технологии Две такси по 550 лв.


КУРСОВЕ С ПРИСЪЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ
Цената включва: подаване на документи; обучение и издаване на удостоверение за 1, 2 или 3 квалификационни кредити

*Организират се при група от минимум 12 човека

16 часа /1 квалификационен кредит/ 60 лв.
32 часа /2 квалификационни кредита кредита/ 120 лв.
48 часа /3 квалификационни кредита кредита/ 180 лв.Административни такси:/Заповед 340/03.02.21 за адм. Такси в ТУ/

Свидетелство- дубликат /унищожено, изгубено/
За всяко второ копие към оригинала
40 лв.
10 лв.
За експресно издаване на свидетелство – 5 р. дни
За всяко второ копие към оригинала
60 лв.
10 лв.