Директор

Маргарита Тенева
Научна степен: доц. д-р
Кабинет: 1302
E-mail: mteneva@tu-sofia.bgАкадемичен състав:

проф. д.м.н. Гани Стамов; E-mail: gstamov@tu-sofia.bg
доц. д-р Калина Белчева; каб.:1203; E-mail: kbelcheva@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Петър Хаджидобрев
доц. д. м. н. Петьо Келеведжиев
доц. д-р инж. Стоян Божков; E-mail: sbozhkov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Христо Узунов; каб.:1402; E-mail: huzunov@tu-sofia.bg
доц. д-р Юрий Клисаров; каб.:1203; E-mail: klissarov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Иван Петров
д-р Владимира Тенева
ас. Екатерина Господинова-Захариева
ст. преп. д-р Наталья Димитрова
ст. преп. Николай Янков; каб.:1201; E-mail: yankovn@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Екатерина Петкова; каб.:1201; E-mail: epetkova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Моника Симеонова - Ингилизова; каб.:1313
гл. ас. д-р Надя Илиева