Директор

Маргарита Тенева
Научна степен: доц. д-р
Кабинет: 1302
тел: 0876 528 075
E-mail: mteneva@tu-sofia.bg


Академичен състав:


проф. д.м.н. Гани Стамов, E-mail: stamov@tu-sofia.bg


доц. д-р Калина Белчева, каб.:1203 E-mail: kbelcheva@tu-sofia.bg


доц. д-р инж. Петър Хаджидобрев, каб.:10 E-mail: PHDobrev@tu-sofia.bg


доц. д. м. н. Петьо Келеведжиев, каб.: 2308 E-mail: pkeleved@tu-sofia.bg


доц. д-р инж. Стоян Божков, каб.: 2305 E-mail: sbozhkov@tu-sofia.bg


доц. д-р инж. Христо Узунов, каб.:1402; E-mail: huzunov@tu-sofia.bg


доц. д-р Юрий Клисаров, каб.:1203; E-mail: klissarov@tu-sofia.bg


гл. ас. д-р инж.Иван Петров, каб.: 1401 E-mail: aladina@abv.bg


д-р Владимира Тенева, каб.: 3303 E-mail: vladimirateneva@gmail.com


ас. Екатерина Господинова-Захариева, каб.: 2307 E-mail: ekaterina_gospodinova@abv.bg


ст. преп. д-р Наталья Димитрова, каб.: 1302 E-mail: nadidirus@tu-sofia.bg


ст. преп. Николай Янков, каб.:1201; E-mail: yankovn@tu-sofia.bg


гл. ас. д-р Екатерина Петкова, каб.:1201; E-mail: epetkova@tu-sofia.bg


гл. ас. д-р Моника Симеонова - Ингилизова, каб.:1313 E-mail: monikaingilizova@gmail.com


гл. ас. д-р Надя Илиева, каб.: 2204 E-mail: n_ivanova@tu-sofia.bg