EU

С финансовата подкрепа на Европейски социален фонд,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 
Схема BG051PO001-4.3.04: „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Договор № BG051PO001-4.3.04-0040 "Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инженерно-педагогически кадри"

Център за дистанционно обучение на инженерно-педагогически кадри

Контакти

електронна поща:admipf.prj@gmail.com; тел.: 044 66 77 09

адрес: гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59

проф. д.т.н. Станимир Карапетков - ръководител на проекта - 0895 590 111

доц. д-р Красимир Спиров - координатор - 0895 586 509

Йорданка Бобева - технически сътрудник - 0895 586 587

 

 

 

 

 

 

 

 

  small logo ©2012 SLIVEN, Engineering Pedagogical Faculty
Ana Dimitrova & Plamen Matsinski
„Инвестира във вашето бъдеще”