EU

С финансовата подкрепа на Европейски социален фонд,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 
Схема BG051PO001-4.3.04: „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Договор № BG051PO001-4.3.04-0040 "Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инженерно-педагогически кадри"

Център за дистанционно обучение на инженерно-педагогически кадри

Подаване на документи за обучение


Уважаеми гости,

от тук улеснено може да попълните заявлението и декларацията за кандидатстване за обучение към Центъра за дистанционно обучение на "Факултет и Колеж - Сливен" към Технически университет - София.
Изтеглете Заявлението за кандидатстване и Декларацията за идентичност на имената и след като ги попълните, ги изпратете на e-mail:e-learning.sliven@tu-sofia.bg. (декларацията за идентичност се попълва само в случай, че имената на дипломата и/или личната Ви карта са различни).

Важно: освен тези документи, е необходимо да изпратите сканирана диплома за завършено образование и сканирана лична карта.

Документи:

 • Заявление за кандидатстване;
 • Декларация за идентичност на имената (само за кандидати, при които имената на дипломата и/или личната Ви карта са различни)
 •  

  Курсове и лектори:

  Педагогика- доц. д-р Маргарита Тенева, гл. ас. д-р Юрий Клисаров
  Психология - доц. д-р Марина Николова, докторант Моника Ингилизова
  Методика - доц. д-р Красимир Спиров, гл. ас. д-р Юри Клисаров,
  АВИТО  - доц. д-р Красимир Спиров,
  Английски език - ст. пр. д-р Калина Белчева, докторант Хабибе Нури, докторант Илкнур Нури
  Безопасност на движение и анализ на ПТП - проф. д.т.н. Станимир Карапетков, доц. д-р Мина Миндева Цонева
  Мода и текстил - проф. д-р Христо Петров, проф. д-р Андреас Хараламбус
  Икономика и мениджмънт - проф. д-р Иван Величков, гл. ас. Веселина Чобанова
  Електрически мрежи и системи - проф. д-р Стефка Неделчева, гл. ас. д-р  Веселин Йорданов Чобанов
  Топлотехника и промишлена топлоенергетика - проф. д-р Бончо Бонев, доц. д-р Койчо Атанасов

   

   

   

   

   

   

    small logo ©2012 SLIVEN, Engineering Pedagogical Faculty
  Ana Dimitrova & Plamen Matsinski
  „Инвестира във вашето бъдеще”