body { background-color: #FFF; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; margin: 0 auto; } -->
EU

С финансовата подкрепа на Европейски социален фонд,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 
Схема BG051PO001-4.3.04: „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Договор № BG051PO001-4.3.04-0040 "Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инженерно-педагогически кадри"

Център за дистанционно обучение на инженерно-педагогически кадри

Документи за отчет

 

Електронна бланка за отчет - трудови договори /изтегли/

Електронна бланка за отчет - граждански договори /изтегли/

Електронна бланка за отчет - изпълнител (преподаватели)/изтегли/

Шаблон - пример за презентация /изтегли/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  small logo ©2012 SLIVEN, Engineering Pedagogical Faculty
Ana Dimitrova & Plamen Matsinski
„Инвестира във вашето бъдеще”