EU

С финансовата подкрепа на Европейски социален фонд,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 
Схема BG051PO001-4.3.04: „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Договор № BG051PO001-4.3.04-0040 "Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инженерно-педагогически кадри"

Център за дистанционно обучение на инженерно-педагогически кадри

За нас

електронна поща: admipf.prj@gmail.com

Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0040-C0001
Номер на проект: Д01-382/ 10.10.2012
Наименование: Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инженерно педагогически кадри
Бенефициент: Технически университет - София
Източник на финансиране: ЕСФ Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 10.10.2012
Дата на приключване: 10.10.2014
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Югоизточен
Сливен
Сливен

*По данни от ИСУН.

 

 

 

 

 

  small logo ©2012 SLIVEN, Engineering Pedagogical Faculty
Ana Dimitrova & Plamen Matsinski
„Инвестира във вашето бъдеще”