EU

С финансовата подкрепа на Европейски социален фонд,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 
Схема BG051PO001-4.3.04: „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Договор № BG051PO001-4.3.04-0040 "Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инженерно-педагогически кадри"

Център за дистанционно обучение на инженерно-педагогически кадри

„Младите хора и модерна Европа“ февруари - март 2014 г.

ИНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ

 

 

 електронна поща:elearning.sliven@tu-sofia.bg;
тел.: 044 66 77 09
адрес: гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59


доц. д-р Красимир Спиров - директор на Центъра за дистанционно обучение - 0895 586 509, e-mail: kspirov@didactaconsult.com

Ана Димитрова - администратор - 0895 586 540

Пламен Мъцински - администратор - 0895 586 523

Йорданка Бобева - технически сътрудник - 0895 586 587


ОБЯВА


допуснати ДОКЛАДИ на участници в конференцията:

Младите хора и модерна Европа
Ламбрини Николова ЯНАКИЕВА
Преходните и непреходните ценности в ценностната система на младите хора в съвременното общество,
Ралена ДИМИТРОВА. инж. Димитър ПАНАЙОТОВ
Професионалният избор на младите хора
Десислава ДИМИТРОВА
Професионалният избор на младите хора след придобиване на образование
Ралена ДИМИТРОВА, инж. Димитър ПАНАЙОТОВ
Професионален избор на младите хора
Васил Златев ИВАНОВ
Професионалният избор на младите хора
Василена Ж. ЖЕЛЕВА
Младите хора на пазара на труда
ас. Петя МАРЧЕВА


Резюмета на ДОКЛАДИ на участници в конференцията:

Modern youth: mass movements and subcultures
Alevtina Borisova
(научный руководитель: Сытняк Р. Н.)
Teaching as a career and the raise of its prestige
Kate Grinko

(научный руководитель: Навроцкая Н. А.)
Conceptual scheme of dream in english and the way it reflects the national identity
Darya Kovnatskaya
(научный руководитель: Таукчи Т. Ф.)
Conceptual schemes of place and time presenting the national identity in english-speaking countries
Alexandr Dedov
 (научный руководитель: Таукчи Е. Ф.)
Modern tendencies and ways of personal creative development
Helen Zhuchenko
(научный руководитель: Бабенко И. Е.)
Youth personal identification: reasons and ways
Oksana Klochkova
(научный руководитель: Андрущенко)
To the problem of the current state of development of ukrainian language
Veronika Karnоva
(научный руководитель: Пасько А. Н.)
The dependence of the career choices of high school students from age and psychological characteristics
Diana Armianinova
(научный руководитель: Колода С. А.)
Professional orientation as an indispensable element of school process
Anton Kozak
(научный руководитель: Навроцкая Н. А.)
Development of skinhead subculture among ukrainian youth
Nicolaj Kontsur
(Научный руководитель: Докащенко Г. П.)

 


 

  small logo ©2012 SLIVEN, Engineering Pedagogical Faculty
Ana Dimitrova & Plamen Matsinski
„Инвестира във вашето бъдеще”