EU

С финансовата подкрепа на Европейски социален фонд,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 
Схема BG051PO001-4.3.04: „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Договор № BG051PO001-4.3.04-0040 "Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инженерно-педагогически кадри"

Център за дистанционно обучение на инженерно-педагогически кадри

Ръководен екип

проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков - ръководител на проекта

доц. д-р инж. Красимир Спиров - координатор

Нели Добрева - счетоводител

Йорданка Бобева - технически сътрудник

Елена Попова - Обществени поръчки

 

проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков  
проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков
ръководител на проекта
адрес: гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59
  "Факултет и Колеж - Сливен"
към Технически университет - София"
блок 1, кабинет 1315
електронна поща: admipf.prj@gmail.com
телефон: 0895 590 111
 
доц. д-р инж. Красимир Спиров  
доц. д-р инж. Красимир Спиров
координатор на проекта
адрес: гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59
  "Факултет и Колеж - Сливен"
към Технически университет - София"
блок 1, кабинет 1313
електронна поща: admipf.prj@gmail.com
телефон: 0895 586 509
 
Нели Добрева  
Нели Добрева
счетоводител на проекта
адрес: гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59
  "Факултет и Колеж - Сливен"
към Технически университет - София"
блок 2, кабинет 206
електронна поща: admipf.prj@gmail.com
телефон: 044 66 75 51
 
Йорданка Бобева  
Йорданка Бобева
технически сътрудник
адрес: гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59
  "Факултет и Колеж - Сливен"
към Технически университет - София"
блок 1, кабинет 1315
електронна поща: admipf.prj@gmail.com
телефон: 0895 586 587
 
Елена Попова  
Елена Попова
Обществени поръчки
адрес: гр. Сливен,
електронна поща:  
телефон:  
   
   

 

  small logo ©2012 SLIVEN, Engineering Pedagogical Faculty
Ana Dimitrova & Plamen Matsinski
„Инвестира във вашето бъдеще”