EU

С финансовата подкрепа на Европейски социален фонд,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 
Схема BG051PO001-4.3.04: „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Договор № BG051PO001-4.3.04-0040 "Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инженерно-педагогически кадри"

Център за дистанционно обучение на инженерно-педагогически кадри

Новини

Обучение на 15  преподаватели  за създаване на мултимедийни и електронни помагала, както и за прилагане на интерактивни методи на обучение.

Обучение на 550  учащи към момента в ИПФ-Сливен студенти по отделни модули или цели курсове чрез дистанционна форма. Стартира обучението на бенефициенти (студенти) по проект Договор № BG051PO001-4.3.04-0040 „Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инженерно-педагогически кадри“. Съобщение за студентите.

От 10.02.2014 год. до 14.02.2014 год. ще се проведе обучение на вторите две групи за работа в Black Board. (списък)

От 3.02.2014 год. до 7.02.2014 год. ще се проведе обучение на първите две групи за работа в Black Board. (списък)

От 28.01.2014 год. до 30.01.2014 год. ще се проведе обучение на СИСТЕМНИ АДМИНИСТРАТОРИ за работа в Black Board. (списък)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  small logo ©2012 SLIVEN, Engineering Pedagogical Faculty
Ana Dimitrova & Plamen Matsinski
„Инвестира във вашето бъдеще”