ДОКТОРАНТИ

как се става докторант
 
Правилник за обучение на студентите в ТУ - София.
Виртуален инфо-център за докторанти
Заповеди за семестриални такси за учебната 2015/2016 год.
Прием на докторанти, конкурси, срокове и др.
Заповед за такси и размери на хонорари при процедури за придобиване на ОНС "Доктор" и "Доктор на науките" от външни за ТУ - София кандидати
График за прием на докторанти за учебната 2016/2017 год.
Заповед за прием на докторанти за учебната 2016/2017 год.
Приложение към Заповед за Прием на докторанти 2016/2017 год. - ТУ - София
Приложение към Заповед за Прием на докторанти 2016/2017 год. - ИПФ - Сливен
Докторанти в ИПФ Защитили докторанти в ИПФ

 

назад

за информация: инж. Мариана Димитрова - (+359 44) 66 75 52

e-mail: umo.sliven@gmail.com