Проект ИННОТЕХ ПРО

„Иновации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в Технически университет – София и партньори“

Обява за мобилност на студенти и докторанти:(Download)
Мотивационно писмо мобилност студенти:(Download)
Заявление мобилност студенти:(Download)
Мотивационно писмо мобилност докторанти:(Download)
Заявление мобилност докторанти:(Download)
Формуляр-Лични данни мобилност:(Download)

Кандидатурите следва да се изпращат на електронна поща: modernization@tu-sofia.bg