Проект ИННОТЕХ ПРО

„Иновации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в Технически университет – София и партньори“

Обява за Студентски клуб на предприемача:(Download)
Мотивационно писмо за Студентски клуб на предприемача:(Download)
Заявление за Студентски клуб на предприемача:(Download)

Кандидатурите следва да се изпращат на електронна поща: modernization@tu-sofia.bg