Семестриални и кандидатстудентски такси за учебната 2023/2024 г.  
заповед ДП  
заповед платено обучение  
Списък на професионални направления и защитени специалности, освободени от заплащане на такси за обучение за целия курс на обучението си са: Заповед от 25.08.2021 г. защитени специалности.  
Кандидатстудентска такса: 50 лв.  
   
Семестриални такси по специалности в Инженерно-педагогически факултет – Сливен (ИПФ):  
Педагогика 335 лв.
Педагогика на обучението по математика, физика и информатика 875 лв.
Компютърни технологии в машиностроенето 500 лв.
Автотранспортна техника 500 лв.
Автоматика и информационни технологии 500 лв.
Електроенергийни системи 500 лв.
Компютърно и софтуерно инженерство 500 лв.
Отоплителна, вентилационна и климатична техника без такса
   
   
Семестриални такси по специалности в Колеж – Сливен:  
Мениджмънт на алтернативния туризъм 300 лв.
Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия 500 лв.
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника 500 лв.
Хранителни технологии в бита и туризма 325 лв.
   

 

 

 


Р