Образователно-квалификационна степен
 
"Професионален БАКАЛАВЪР"

Уважаеми студенти, от зимен семестър на учебната 2014/2015 г. вече можете да проверявате резултатите от положениете изпити и на интернет-страницата на "Факултет и Колеж - Сливен": влизате в рубриката студенти, избирате "УИСС". /УИСС/

 
Зимна изпитна сесия
15.01.2018 г. - 03.02.2018 г.  
| I курс | II курс | III курс |
На изпит
 
Поправителна зимна изпитна сесия
05.02.2018 г. - 10.02.2018 г.
| I курс | II курс | III курс |
 
Лятна изпитна сесия
за III курс: 30.04.2018 г. - 19.05.2018 г.  
за I и II курс: 04.06.2018 г. - 23.06.2018 г.  
| I курс | II курс | III курс |
Годишна поправителна изпитна сесия
за III курс: 21.05.2018 г. - 26.05.2018 г.  
за I и II курс: 25.06.2018 г. - 30.06.2018 г.  
| I курс | II курс| III курс |
 
Ликвидационна сесия
за III курс: 28.05.2018 г. - 2.06.2018 г.  

за I и II курс: 14.09.2018 г. - 21.09.2018 г.

 
| I курс| II курс| III курс|  
Държавна изпитна сесия Поправителна държавна изпитна сесия
Редовно обучение - График изпити .24.09.2018 г. - 29.09.2018 г.
25.06.2018 г. - 13.07.2018 г. Редовно обучение - График изпити
  12.11.2018 г. - 17.11.2018 г.
  Редовно обучение - График изпити
   
Следдипломно обучение - График изпити Следдипломно обучение
м. юни  

УЧЕБНИЦИ

ПРИМЕРНИ ИЗПИТНИ ЗАДАЧИ