ИЗПИТНИ СЕСИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 г.
Образователно-квалификационна степен
 
"Професионален БАКАЛАВЪР"

Уважаеми студенти, от зимен семестър на учебната 2014/2015 г. вече можете да проверявате резултатите от положениете изпити и на интернет-страницата на "Факултет и Колеж - Сливен": влизате в рубриката студенти, избирате "УИСС". /УИСС/

 
Зимна изпитна сесия
25.01.2021 г. - 13.02.2021г.  
| I курс | II курс | III курс |
На изпит
   
Поправителна зимна изпитна сесия
15.02.2021 г. - 20.02.2021 г.
| I курс | II курс | III курс |
 
Лятна изпитна сесия
за III курс: 12.05.2021 г. - 30.05.2021 г.  
за I и II курс: 14.06.2021 г. - 03.07.2021 г.  
| I курс | II курс | III курс |  
 
Годишна поправителна изпитна сесия  
за III курс: 30.05.2021 г. - 06.06.2021 г.  
за I и II курс: 05.07.2021 г. - 10.07.2021 г.  
| I курс | II курс| III курс |
 
Ликвидационна сесия
за III курс: 07.06.2021 г. - 13.06.2021 г.  
за I и II курс: 13.09.2021 г. - 25.09.2021 г.  
| I курс| II курс| III курс| Изпитите се провеждат отдалечено!
Моля заявете желанието си за явяване на изпит
на e-mail: umo.sliven@gmail.com
   
Държавна изпитна сесия Поправителна държавна изпитна сесия
19.07.2021 г. - 24.07.2021 г. .27.09.2021 г. - 1.10.2021 г.
Редовно обучение - График изпити Редовно обучение - График изпити
Ликвидационна държавна изпитна сесия
Редовно обучение - График изпити
18.10.2021 г. - 22.10.2021 г.
   

УЧЕБНИЦИ

ПРИМЕРНИ ИЗПИТНИ ЗАДАЧИ