ИЗПИТНИ СЕСИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 г.
Образователно-квалификационна степен
 
"Професионален БАКАЛАВЪР"

Уважаеми студенти, от зимен семестър на учебната 2014/2015 г. вече можете да проверявате резултатите от положениете изпити и на интернет-страницата на "Факултет и Колеж - Сливен": влизате в рубриката студенти, избирате "УИСС". /УИСС/

 
Зимна изпитна сесия
08.01.2024 г. - 27.01.2024 г.  
| I курс | II курс | III курс |
На изпит
   
Поправителна зимна изпитна сесия
29.01.2024 г. - 03.02.2024 г.
| I курс | II курс | III курс |
 
Лятна изпитна сесия
за III курс: 15.04.2024 г. - 11.05.2024 г.  
за I и II курс: 13.05.2024 г. - 08.06.2024 г.  
| I курс | II курс | III курс |  
 
Годишна поправителна изпитна сесия  
за III курс: 13.05.2024 г. - 18.05.2024 г.  
за I и II курс: 10.06.2024 г. - 5.07.2023 г.  
| I курс | II курс | III курс |
 
Ликвидационна сесия
за III курс: 20.05.2024 г. - 23.05.2024 г.  
за I и II курс: 16.09.2024 г. - 21.09.2024 г.  
| I курс| II курс| III курс|  
   
Държавна изпитна сесия Поправителна държавна изпитна сесия
24.06.2024 г. - 12.07.2024 г. .20.09.2024 г. - 28.09.2024 г.
Редовно обучение - График изпити Редовно обучение - График изпити
Втора поправителна държавна изпитна сесия
Редовно обучение - График изпити
14.10.2024 г. - 18.10.2024 г. - График изпити
   

УЧЕБНИЦИ

ПРИМЕРНИ ИЗПИТНИ ЗАДАЧИ