Образователно-квалификационна степен
 
"Професионален БАКАЛАВЪР"

Уважаеми студенти, от зимен семестър на учебната 2014/2015 г. вече можете да проверявате резултатите от положениете изпити и на интернет-страницата на "Факултет и Колеж - Сливен": влизате в рубриката студенти, избирате "УИСС". /УИСС/

 
Зимна изпитна сесия
15.01.2018 г. - 03.02.2018 г.  
| I курс | II курс | III курс |
На изпит
 
Поправителна зимна изпитна сесия
05.02.2018 г. - 10.02.2018 г.
| I курс | II курс | III курс |
 
Лятна изпитна сесия
за III курс: 2.05.2017 г. - 20.05.2017 г.  
за I и II курс: 05.06.2017 г. - 24.06.2017 г.  
| I курс | II курс | III курс |
Годишна поправителна изпитна сесия
за III курс: 22.05.2017 г. - 27.05.2017 г.  
за I и II курс: 26.06.2017 г. - 01.07.2017 г.  
| I курс | II курс| III курс|
 
Ликвидационна сесия
за III курс:29.06.2017 г. - 3.06.2017 г.  
за I и II курс: седмицата преди започването на учебните занятия за учебната 2017/2018 г.  
| I курс| II курс| III курс|  
Държавна изпитна сесия Поправителна държавна изпитна сесия
Редовно обучение - График изпити .25.09.2017 г. - 29.09.2017 г.
26.06.2017 г. - 14.07.2017 г. Редовно обучение - График изпити
 
Следдипломно обучение - График изпити Следдипломно обучение
м. юни  

УЧЕБНИЦИ

ПРИМЕРНИ ИЗПИТНИ ЗАДАЧИ