Образователно-квалификационна степен
 
"Професионален БАКАЛАВЪР"

Уважаеми студенти, от зимен семестър на учебната 2014/2015 г. вече можете да проверявате резултатите от положениете изпити и на интернет-страницата на "Факултет и Колеж - Сливен": влизате в рубриката студенти, избирате "УИСС". /УИСС/

 
Зимна изпитна сесия
16.01.2019 г. - 03.02.2019 г.  
| I курс | II курс | III курс |
На изпит
 
Поправителна зимна изпитна сесия
04.02.2019 г. - 09.02.2019 г.
| I курс |II курс | III курс |
 
Лятна изпитна сесия
за III курс: 22.04.2019 г. - 19.05.2019 г.  
за I и II курс: 03.06.2019 г. - 22.06.2019 г.  
| I курс | II курс | III курс |
Годишна поправителна изпитна сесия
за III курс: 20.05.2019 г. - 26.05.2019 г.  
за I и II курс: 24.06.2019 г. - 29.06.2019 г.  
| I курс | II курс| III курс |
 
Ликвидационна сесия
за III курс: 27.05.2019 г. - 01.06.2019 г.  
за I и II курс: седмицата преди започването на учебните занятия за учебната 2019/2020 г.  
| I курс| II курс| III курс|  
Държавна изпитна сесия Поправителна държавна изпитна сесия
Редовно обучение - График изпити .24.09.2019 г. - 28.09.2019 г.
24.06.2019 г. - 12.07.2019 г. Редовно обучение - График изпити
 
Следдипломно обучение 'Учител" - График изпити Следдипломно обучение
м. юни 2019  

УЧЕБНИЦИ

ПРИМЕРНИ ИЗПИТНИ ЗАДАЧИ