ИЗПИТНИ СЕСИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 г.
Образователно-квалификационна степен
 
"Професионален БАКАЛАВЪР"

Уважаеми студенти, от зимен семестър на учебната 2014/2015 г. вече можете да проверявате резултатите от положениете изпити и на интернет-страницата на "Факултет и Колеж - Сливен": влизате в рубриката студенти, избирате "УИСС". /УИСС/

 
Зимна изпитна сесия
09.01.2023 г. - 28.01.2023 г.  
| I курс | II курс | III курс |
На изпит
   
Поправителна зимна изпитна сесия
30.01.2023 г. - 04.02.2023 г.
| I курс | II курс | III курс |
 
Лятна изпитна сесия
за III курс: 24.04.2023 г. - 14.05.2023 г.  
за I и II курс: 15.05.2023 г. - 10.06.2023 г.  
| I курс | II курс | III курс |  
 
Годишна поправителна изпитна сесия  
за III курс: 15.05.2023 г. - 20.05.2023 г.  
за I и II курс: 12.06.2023 г. - 8.07.2023 г.  
| I курс | II курс | III курс |
 
Ликвидационна сесия
за III курс: 22.05.2023 г. - 27.05.2023 г.  
за I и II курс: 18.09.2023 г. - 21.09.2023 г.  
| I курс| II курс| III курс|  
   
Държавна изпитна сесия Поправителна държавна изпитна сесия
26.06.2023 г. - 22.07.2023 г. .25.09.2023 г. - 29.09.2023 г.
Редовно обучение - График изпити Редовно обучение - График изпити
Втора поправителна държавна изпитна сесия
Редовно обучение - График изпити
16.10.2023 г. - 20.10.2023 г.
   

УЧЕБНИЦИ

ПРИМЕРНИ ИЗПИТНИ ЗАДАЧИ