Технически университет – София
Национален комитет по теория на механизмите и машините
Национален комитет по теоретична и приложна механика
Институт по механика – БАН
ВВМУ ”Н.Й. Вапцаров“


ОРГАНИЗИРАТ

"Дни на механиката във Варна"
 
Дните на механиката във Варна се провеждат в рамките на „Дни на науката“ на ТУ - София
 
от 08 септември до 10 септември 2022 год.
в гр. Варна

ПОКАНА
BG Заявка BG Изисквания за оформяне на докладите BG    

 
Адрес за кореспонденция: bulctomm@gmail.com