TU-Sofia
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - С Л И В Е Н
Съюз на учените в България
Научно технически съюзи – Сливен
Дидакта Консулт


ОРГАНИЗИРАТ

XVII-та Национална конференция с международно участие
 
"ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ '2021"
 
от 06 септември до 08 септември 2021 год.
в гр. Каварна

ПОКАНА
BG   ENG   Rus    

 
Адреси за контакти:
 
Маршрути
 
8800 гр. Сливен,
бул. “Бургаско шосе” № 59,
ТУ-София, ИПФ – Сливен,
 
летище Варна - автогара Варна – автогара Каварна;
ЖП гара Варна - автогара Варна – автогара Каварна;
автогара Варна – автогара Каварна;
телефон за справка: GSM 0895 586 509