TU-Sofia
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - С Л И В Е Н
Съюз на учените в България
Научно технически съюзи – Сливен
Дидакта Консулт


ОРГАНИЗИРАТ

Национална конференция с международно участие
 
"ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ '2018"
 
от 06 септември до 09 септември 2018 год.
в гр. Каварна

ПОКАНА
BG        
Работна програма
BG        
Заявка за участие
BG        
Технически изисквания за
BG      
оформяне на докладите
BG      
 

Уважаеми колеги!
       

Dear colleagues!

 
Адреси за контакти:
 
Маршрути
 
8800 гр. Сливен,
бул. “Бургаско шосе” № 59,
ТУ-София, ИПФ – Сливен,
 
летище Варна - автогара Варна – автогара Каварна;
ЖП гара Варна - автогара Варна – автогара Каварна;
автогара Варна – автогара Каварна;
 
Попълнената заявка, както и докладите, моля, изпращайте на еmail-адреса на техническия секретар на конференцията Нели Иванова, conference.kavarna@gmail.com,
за Конференция "Образователни технологии"
   

телефон за справка: GSM 0895 586 509