ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН

BG EN
Факултет и Колеж - Сливен | ННТД по ТММ | СУБ клон Сливен | Институт по механика БАН | ИСИР - БАН | ТО на НТС - Сливен

Национална конференция с международно участие

 

9 май - 10 май 2019 г.

С Л И В Е Н '2019

 

гр. Сливен, хотелски комплекс "Национал"

и откриване на ДНИ НА НАУКАТА НА ТУ-София-2019

Факултет и Колеж - Сливен  

Инженерно-педагогически факултет - Сливен

 

гр. Сливен

 

Настаняване

Участниците в конференцията ще бъдат настанени в хотелски комплекс "Национал" гр. Сливен. За повече информация: http://www.nationalpalace.bg
Заявки за нощувки се приемат на посочените e-mail адреси по секции до 19.04.2019 г.
Цени за нощувка с включена закуска в хотелски комплекс „Национал“:единична стая – 59 лв., двойна стая – 79 лв.
Цени за нощувка в други хотели:
хотелски комплекс „Тома“: цена за двойна стая – 40 лв. (ограничено количество) „Военен хотел“: цена за единична стая – 21 лв. за двойна стая – 26 лв. (ограничено количество)
Организаторите на конференцията не гарантират настаняване без предварителна заявка за участие.

Работни езици

Български, Руски, Английски, Немски, Френски

Такса за участие

Таксата се превежда по банкова сметка:
IBAN BG06 BUIN 956 150 0005 7073; BIC BUIN BGSF
на ТБ "Алианц България" АД Бизнес Център "Сливен" в полза на НКМУ "ММММЕИ".
В документа за превод се вписват трите имена на участниците.

ВИД ТАКСА Цена
1. Такса за участие в конференцията с доклад 120 лв.
Включва:  Публикуване на един доклад в едно от посочените в поканата периодични издания, коктейл (вечеря), кафе паузи
2. Такса за участие в конференцията без доклад 60 лв.
Включва: Коктейл (вечеря), кафе паузи  
3. Такса публикация за всеки следващ доклад след първия 80 лв.
Включва: Публикуване на всеки следващ доклад след първия в едно от посочените в поканата периодични издания

Изисквания към докладите

Докладите се отпечатват в едно от списанията:
"Известия на Съюза на учените-Сливен" ISSN 1311-2864
"Механика на машините" ISSN 0861-9727,
"Машиностроене и машинознание" ISSN 1312-8612,
"Топлотехника" ISSN 1314-2550,
"Известия на ТУ-Сливен" ISSN 1312-3920.

Авторите представят докладите при регистрацията, разпечатани в два екземпляра (като страниците са номерирани с молив на гърба) и на CD носител.

Изисквания за оформление на докладите и образци са предоставени на страницата на конференцията
"Сливен `2019".

Покана