ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН

BG EN
Факултет и Колеж - Сливен | ННТД по ТММ | СУБ клон Сливен | Институт по механика БАН | ИСИР - БАН | ТО на НТС - Сливен

Национална конференция с международно участие

 

29 юни - 1 юли 2018 г.

С Л И В Е Н '2018

 

гр. Сливен, хотелски комплекс "Свети Никола"

Факултет и Колеж - Сливен  

Инженерно-педагогически факултет - Сливен

 

гр. Сливен

 

Настаняване

Участниците в конференцията ще бъдат настанени в хотелски комплекс "Свети Никола", гр. Сливен. Заявки за нощувки се приемат на посочените e-mail адреси по секции до 04.06.2018 г. Цени за нощувка с включена закуска: в двойна стая – 30 лв. на легло; в единична стая – 50 лв.
Организаторите на конференцията не гарантират настаняване в хотелски комплекс "Свети Никола", гр. Сливен без предварителна заявка за участие. За повече информация: http://www.svetinikola-sl.com/

Работни езици

Български, Руски, Английски, Немски, Френски

Такса за участие

Таксата се превежда по банкова сметка:
IBAN BG06 BUIN 956 150 0005 7073; BIC BUIN BGSF
на ТБ "Алианц България" АД Бизнес Център "Сливен" в полза на НКМУ "ММММЕИ"..
В документа за превод се вписват трите имена на участниците.

ВИД ТАКСА Цена
1. Такса за участие в конференцията с доклад 110 лв.
Включва:  Публикуване на един доклад в едно от посочените в поканата периодични издания, коктейл (вечеря), кафе паузи
2. Такса за участие в конференцията без доклад 60 лв.
Включва: Коктейл (вечеря), кафе паузи  
3. Такса публикация за всеки следващ доклад след първия 80 лв.
Включва: Публикуване на всеки следващ доклад след първия в едно от посочените в поканата периодични издания

Изисквания към докладите

Докладите се отпечатват в едно от списанията:
"Механика на машините" ISSN 0861-9727,
"Машиностроене и машинознание" ISSN 1312-8612,
"Топлотехника" ISSN 1314-2550,
"Известия на Съюза на учените-Сливен" ISSN 1311-2864
"Известия на ТУ-Сливен" ISSN 1312-3920.

Авторите представят докладите при регистрацията, разпечатани в два екземпляра (като страниците са номерирани с молив на гърба) и на CD носител.

Изисквания за оформление на докладите и образци са предоставени на страницата на конференцията
"Сливен `2018".

Покана