ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН

BG EN
Факултет и Колеж - Сливен | ННТД по ТММ | СУБ клон Сливен | Институт по механика БАН | ИСИР - БАН | ТО на НТС - Сливен

Национална конференция с международно участие

 

30 юни - 2 юли 2017 г.

С Л И В Е Н '2017

 

гр. Сливен, хотелски комплекс "Национал палас"

Факултет и Колеж - Сливен  

Инженерно-педагогически факултет - Сливен

 

гр. Сливен

 

Настаняване

Участниците в конференцията ще бъдат настанени в хотелски комплекс "Национал Палас", гр. Сливен. Заявки за нощувки се приемат на посочените e-mail адреси по секции до 26.05.2017 г. Цени за нощувка с включена закуска: в двойна стая – 35 лв. на легло; в единична стая – 55 лв.
Организаторите на конференцията не гарантират настаняване в хотелски комплекс "Национал Палас", гр. Сливен без предварителна заявка за участие. За повече информация: http://nationalpalace.bg/

Работни езици

Български, Руски, Английски, Немски, Френски

Такса за участие

Таксата се превежда по банкова сметка:
IBAN BG06 BUIN 956 150 0005 7073; BIC BUIN BGSF
на ТБ "Алианц България" АД Бизнес Център "Сливен" в полза на НКМУ "ММММЕИ"..
В документа за превод да се впишат имената на участниците.

ВИД ТАКСА до 26.05.2017 г. след 26.05.2017 г.
1. Такса за участие в конференцията 100 лв. 110 лв.
     1.1. За втори и трети доклад се заплаща само такса публикация 70 лв. 80 лв.
     1.2. За докторанти и студенти, участващи със самостоятелен доклад 90 лв. 100 лв.
Включва:  Публикуване на един доклад в едно от посочените в поканата периодични издания, коктейл (вечеря), кафе паузи
2. Такса за придружаващи лица (включва и съавторите) 50 лв. 60 лв.
Включва: Коктейл (вечеря), кафе паузи    
3. Такса публикация    
     3.1. За автори, участващи „задочно“ в конференцията 70 лв. 80 лв.
Включва: Публикуване на един доклад в едно от посочените в поканата периодични издания
и отпечатване на постерния доклад във формат А1
     3.2. За докторанти, участващи със самостоятелен доклад 60 лв. 70 лв.
Включва: Публикуване на един доклад в едно от посочените в поканата периодични издания
     3.3. За студенти, участващи със самостоятелен доклад 35 лв. 45 лв.
Включва: Публикуване на един доклад в едно от посочените в поканата периодични издания

Изисквания към докладите

Докладите се отпечатват в едно от списанията:
"Механика на машините" ISSN 0861-9727,
"Машиностроене и машинознание" ISSN 1312-8612,
"Топлотехника" ISSN 1314-2550,
"Известия на Съюза на учените-Сливен" ISSN 1311-2864
"Известия на ТУ-Сливен" ISSN 1312-3920.

Авторите представят докладите при регистрацията, разпечатани в два екземпляра (като страниците са номерирани с молив на гърба) и на CD носител.

Изисквания за оформление на докладите и образци са предоставени на страницата на конференция
"Сливен `2017".

Покана