К о н ф е р е н ц и и

 

70 ГОДИНИ ТУ - СОФИЯ 
Традиция в успеха!

XVII-та Национална конференция с международно участие
"ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2021"

06.09.2021 - 08.09.2021 г. - гр. Каварна