К о н ф е р е н ц и и

 

70 ГОДИНИ ТУ - СОФИЯ 
Традиция в успеха!

Национална конференция с международно участие
"СЛИВЕН '2019"
9 май - 10 май 2019 г. - гр. Сливен

Национална конференция с международно участие
"ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2019"

06.09.2019 - 09.09.2019 г. - гр. Каварна

Национална конференция с международно участие

"Активно-адаптивни електрически мрежи – 2016"
3 юни - 4 юни 2016 г. - Сливен

"Активно-адаптивни електрически мрежи – 2015"
16 май - 17 май 2015 г. - Сливен
"Активно-адаптивни електрически мрежи – 2014"
31 май - 01 юни 2014 г. - Жеравна


Интернет младежка конференция „МЛАДИТЕ ХОРА И МОДЕРНА ЕВРОПА“,
месец март 2014 год.