Лични WEB

проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков

проф. д-р инж. Андреас Хараламбус (Andreas CHARALAMBUS) - Curriculum Vitae

доц. д-р инж. Господин Стефанов

доц. д-р Димитър Стоянов

доц. д-р Валери Якимов

Цветан Кунев - Главен Одитор на Системи за управление, в съответствие с ISO Стандарти, сертифициран от "Международен Регистър на Сертифицираните Одитори" (International Register of Certificated Auditors - IRCA):
мобилен телефон: 0899 41 71 20 Курс за вътрешни одитори 1
e-mail: kunv@mbox.contact.bg Курс за вътрешни одитори 2
www.tsvetankunev.net Курс за вътрешни одитори 3
www.irca.org Курс за вътрешни одитори 4