Професионални курсове

към Центъра за развитие и квалификация
на "Факултет и Колеж - Сливен" към ТУ - София

Информатика и информационни технологии

ръководител на курса доц. д-р Снежана Консулова
Резюме
   Курсът „Информатика и информационни технологии” към ЦРК в ИПФ – Сливен има за цел да подготви специалисти – педагози като преподаватели по информатика. Курсистите изучават следните дисциплини: педагогика; психология; програмиране; методика на обучението по информатика; проблемно ориентирани езици; операционни системи и комуникации; пакети приложни програми; информационни технологии, подпомагащи обучението по информатика и педагогическа практика.
Като резултат от обучението си в курса, завършилите трябва:
 
Предназначен за:
 
Входящо ниво:
  Минимално входно ниво на образование: висше.
Други:
  В курса могат да се включат учители по математика, физика, химия.
За записване:
   
 

телефони:
1-ви блок, стая 1306, тел. 044/667 410 - инж. Дора Ненчева