Професионални курсове

към Центъра за развитие и квалификация
на "Факултет и Колеж - Сливен" към ТУ - София

Технически експертен анализ на ПТП за вещи лица


Цел на курса:
   Практиката при разследването на пътнотранспортните произшествия /ПТП/, които са един специфичен вид на технически нарушения на закона, показва, че един от основните източници на доказателства при анализа се явява заключението на автотехническата експертиза. Това обстоятелство, както и повишените изисквания към следствените действия, налагат изработването на автотехнически експертизи на съвременно и качествено ниво.
 
Място на провеждане на курсовете:
  Занятията се провеждат на територията на ИПФ и Колеж – Сливен и в електронна среда.
Предназначен за:
 
  • желаещите да придобият квалификация „ТЕА на ПТП за вещи лица”
Входящо ниво:
  Kандидатите трябва да притежават степен на висшето образование.
Други:
  Срок на обучение - 30, 60 часа
След завършване на обучението се издава Удостоверение за професионална квалификация „Технически експертен анализ на ПТП за вещи лица”.
 
Необходими документи:
 
  • Диплома за завършено висше образование - оригинал и ксерокопие;
  • Лична карта - оригинал и ксерокопие;
  • Такса за обучение.
За информация:
  e-mail:
 

тел.: 044 66 71 28