работна среща - Румъния -2009

В периода от 10.02.2009 г. до 13.02.2009 г. в Трансилванския университет гр. Брашов, Румъния (www.unitbv.ro) се проведе втората работна среща „Влияние на използването на енергията върху екосистемите и човешкия организъм” от международния проект „Екологично използване на енергията”. Участваха учени от Австрия, Словения, Хърватска и България (партньори по проекта).


Освен домакините от Трансилванския университет и гостите, в работната програма се включиха представители на фирми от региона на Брашов, местни и държавни институции и неправителствени организации, работещи в тази сфера.


България беше представена от Инженерно-педагогически факултет – Сливен към ТУ-София в лицето на проф. д-р Петър Костов, доц. д-р Койчо Атанасов, гл. ас. д-р Невен Кръстев и координатора на проекта – доц. д-р Радостина Петрова.

 

 

 

 

 

 

Изнесената от българските представители информация по темата на работната среща породи интерес сред всички участници. Те се обединиха около идеята за задълбочаване на създадените контакти и развитие на положените основи за съвместните дейности.