Семестриални и кандидатстудентски такси за учебната 2023/2024 г.  
заповед ДП  
заповед платено обучение  
Списък на професионални направления и защитени специалности, освободени от заплащане на такси за обучение за целия курс на обучението си са: Заповед от 25.08.2021 г. защитени специалности.  
Кандидатстудентска такса: 50 лв.  
   
Семестриални такси по специалности за ОКС "Бакалавър" в Инженерно-педагогически факултет – Сливен (ИПФ): ДП
Педагогика 335 лв.
Компютърни технологии в машиностроенето 500 лв.
Автотранспортна техника 500 лв.
Автоматика и информационни технологии 500 лв.
Електроенергийни системи 500 лв.
Компютърно и софтуерно инженерство 500 лв.
Отоплителна, вентилационна и климатична техника без такса
   
   
Семестриални такси по специалности в Колеж – Сливен: ДП
Мениджмънт на алтернативния туризъм 300 лв.
Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия 500 лв.
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника 500 лв.
Хранителни технологии в бита и туризма 325 лв.
   

Семестриални такси по специалности за ОКС "Магистър" в Инженерно-педагогически факултет – Сливен (ИПФ): ДП платено обучение
Предучилищна и начална училищна педагогика   875 лв.
Педагогика на обучението по математика, физика и информатика   875 лв.
Иновации и технологии в педагогиката   875 лв.
Мениджмънт на туристическия бизнес   650 лв.
Компютърни технологии в машиностроенето 500 лв. 1600 лв.
Технология на машиностроенето 500 лв. 1600 лв.
Автотранспортна техника 500 лв. 1600 лв.
Автотехническа експертиза 500 лв. 1600 лв.
Проектиране и технологии за облекло и текстил 500 лв. 1600 лв.
Автоматика и информационни технологии 500 лв. 1750 лв.
Електроенергийни системи 500 лв. 1750 лв.
Компютърна бизнес информатика 500 лв. 1970 лв.
Отоплителна, вентилационна и климатична техника без такса 1750 лв.
Инженерна безопасност при експлоатация на енергийни и хидротехнически съоръжения без такса 1750 лв.
Безопасност на храните 335 лв. 980 лв.
Защита на населението при бедствия и аварии 500 лв. 1550 лв.
     
     
     
 

 

 

 


Р