начало

Висше образование в град Сливен.

В Инженерно-педагогически факултет - Сливен и Колеж - Сливен към Технически университет - София се обучават студенти по образователно-квалификационните степени "Бакалавър", "Магистър", "Професионален бакалавър", и образователната и научна степен "Доктор".

На студентите е осигурена възможност паралелно с инженерната специалност да придобият и правоспособност „УЧИТЕЛ”. Това дава възможност за по-добра реализация, както в икономиката на страната, така и в образователната ни система.

Изучаваните дисциплини: Психология, Педагогика, Методика, Аудиовизуални и информационни технологии в обучението, Психология на общуването и др. подготвят освен за учители, но и за добри бъдещи ръководители.

Умението да се общува с колектива (работата в екип) е една от основните предпоставки за успеха на всяка дейност.

 

Образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР"

срок на обучение:
4 години
форма на обучение:
редовна
квалификация:
инженер
допълнителна квалификация:
учител

 

Образователно-квалификационна степен "МАГИСТЪР"

срок на обучение:
1,5 година след завършена степен бакалавър или магистър
форма на обучение:
редовна
квалификация:
магистър-инженер
или магистър по..

(за повече информация виж учебните планове)

 

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

срок на обучение:
3, 4 години
форма на обучение:
редовна, задочна, самостоятелна подготовка

 

 

Образователно-квалификационна степен "професионален БАКАЛАВЪР"

срок на обучение:
3 години
форма на обучение:
редовна
квалификация:
професионален бакалавър по ...
допълнителна квалификация:
учител
допълнителна квалификация за спец. РЕАТ:
преподавател-инструктор на водачи на МПС

 

нагоре