ТЪЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ НА ВИПУСК '2008

5.12.2008 год.