начало

 

Абсолвенти 2015

Инженерно-педагогически факултет - Сливен
Откриване на учебната 2010/2011 Януари '09
Откриване на учебната 2010/2011
следва - Февруари '09 20 - години висше образование в Сливен

 

Обучение

 

Абсолвенти

Проект "Автомобил произведен в България"

 

 

Студентско общежитие

спец. ТоплотехникаТоплотехника

 

14.09.2009 год.14.09.2009

Европейската година на Творчеството и Иновациите в ИПФ - Сливен

Европейската година на Творчеството и Иновациите в Сливен

 

Абсолвенти 2009

Абсолвенти 2009

На поход в Сливенския Балкан 2 май 2010 год.

2 май 2010

Промоция '2008

Випуск 2008

 

Абсолвенти 2010

Абсолвенти 2010

25 години - ИПФ - Сливен