„Ден на машиностроенето” – 18.05.2010 г.

Състоя се среща със студенти, преподаватели и завършили специалността „Машиностроителна техника и технологии“‘. Фирма Ди Тра изложи най – нови  3D технологии. Представители на фирмите ХЕС, ПАЛФИНГЕР, ТРАНСВАГОН и ПЕРЛА запознаха студенти и преподаватели с производствената си дейност. Проведена бе работна среща на тема „Машиностроене и висше образование”.  В срещата участваха преподаватели от направление Машиностроене, представителите на упоменатите фирми, както и представителите на фирмите ВЕКО инженеринг и ПАРМАШ.
 
   

 

 „Ден на специалността” – 10.05.2007 г.

Състоя се среща със студенти, преподаватели и завършили специалността „Машиностроителна техника и технологии“.  Фирма Ди Тра изложи нови  3D технологии. Представители на фирми запознаха студенти и преподаватели с производствената си дейност. Проведена бе работна среща на тема “Подготовка и реализация на инженерите от специалност “Машиностроителна техника и технологии”.