Наши възпитаници/ възпитатели

Награждаване със златен медал на проф. д.т.н. инж. Иван Тошев