КАТЕДРА „МЕХАНИКА, МАШИНОСТРОЕНЕ И ТОПЛОТЕХНИКА”

е създадена през 1997 г. с решения на Акaдемичния съвет на Технически университет - София (Протокол № 15/29.10.1997 г. и Протокол № 17/17.12.1997 г.), в резултат на обединяване на създадените през 1988 г. катедри „Механика”, „Машиностроене” и „Транспорт и енергетика”.

Ръководство на катедрата:

Катедра „Механика”

  • проф. д-р инж. Пенка Йосифова Генова (1989-1997).

Катедра „Машиностроене”

  • доц. д-р инж. Иван Василев Михайлов (1989-1992)
  • доц. д-р инж. Тодор Петров Тодоров (1992-1993)
  • гл. ас. д-р инж. Михаела Димитрова Топалова (1993-1995)
  • доц. д-р Георги Николов Йорданов (1995-1997).

Катедра „Транспорт и енергетика”

  • доц. д-р инж. Петър Стефанов Костов (1989-1997).

Катедра „Механика, машиностроене и топлотехника”

  • проф. д-р инж. Пенка Йосифова Генова (1997-1999)
  • доц. д-р инж. Михаела Димитрова Топалова (1999-2011)
  • доц. д-р Иванка Кирилова Монева (2011-2014)
  • доц. д-р Невен Йорданов Кръстев (от 2014 г. ).