гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" 59
тел. на зам.-ректор за "Факултет и Колеж - Сливен" 044 66 77 09

 

 

Образуване на състезателния бал за кандидатстване в Колеж - Сливен към Техничeски университет- София


За специалности:

  • Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
  • Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустия:
Оценката по Математика от дипломата за средно образование
+
Най-високата от оценките по Физика или Информатика, или Информационни технологии от дипломата за средно образование
+
Оценката от Предварителен или редовен кандидатстудентски тест по математика х 3
или
Оценката по Математика от дипломата за средно образование
+
Най-високата от оценките по Физика или Информатика, или Информационни технологии от дипломата за средно образование
+
Оценката от Зрелостен изпит (матура) по Математика или по Физика или по Български език и литература
х 2,9

За специалност:

  • Хранителни технологии в бита и туризма:
Оценката по Математика от дипломата за средно образование
+
Най-високата от оценките по Физика или Информатика, или Информационни технологии от дипломата за средно образование
+
Оценката от Предварителен или редовен кандидатстудентски тест по математика х 3
или
Оценката по Математика от дипломата за средно образование
+
Най-високата от оценките по Физика или Информатика, или Информационни технологии от дипломата за средно образование
+

Оценката от Зрелостен изпит (матура) по Математика или по Физика х 3

или по Български език и литература или по Химия
х 2,9


За специалност:

  • Мениджмънт на алтернативния туризъм
Оценката по Математика от дипломата за средно образование
+
Оценката по География от дипломата за средно образование
+
Оценката от Предварителен или редовен кандидатстудентски тест по математика х 3
или
Оценката по Математика от дипломата за средно образование
+
Оценката по География от дипломата за средно образование
+

Оценката от Зрелостен изпит (матура) по Математика или по География, или по История, или по Чужд език х 3

или по Български език и литература или по География
х 2,9


 

 
За възникнали въпроси относно информация за кандидат-студенти, се обръщайте към:
Учебен отдел - ВТОРИ блок, стаи 200, 201, 202;
  • маг. инж. Ана Димитрова - каб. 200, тел. 044 66 75 52 или каб. 202, тел. 044 66 71 28;
  • маг. Димка Русева - каб. 202, тел. 044 66 71 28;
  • маг. инж. Миглена Шишкова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.
  • маг. инж. Мариана Димитрова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.

     

 
 
Учебен отдел, тел. 044 66 75 52; 044 66 71 28