гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" 59
тел. на зам.-ректор за "Факултет и Колеж - Сливен" 044 66 77 09
http://tu-sliven.com

 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ за кандидатстване в ИПФ

Подаване на документи за предварителните изпити: От 18.02.2019 г. до 2 дни преди датата на съответния изпит.
Предварителни изпити:
30 март 2019 г. (събота) едновременно в ТУ – София, във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив и в Инженерно-педагогическия факултет (ИПФ) в гр. Сливен
13 април 2019 г. (събота) от 9,00 ч. в градовете: Видин, Враца, Плевен, Разград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Стара Загора, Дупница;
20 април 2019 г. (събота) от 9,00 ч. в градовете: Ловеч, Велико Търново, Монтана, Търговище, Силистра, Хасково, Ямбол, Кюстендил, Сандански, Смолян.
Обявяване на резултатите от предварителните изпити до 3-4 дни след датата на провеждане на съответния изпит
Подаване на документи за кандидатстване:
документи се приемат:

  • в ИПФ - Сливен, стая 201,
  • или по Интернет,
  • или в Бюрата за приемане на кандидатстудентски документи

от 17.06.2019 г.
до 29.06.2019 г.

Редовен кандидатстудентски изпит: 1 юли 2019 г.

Подаване на документи за кандидати, желаещи да участват в класирането с резултати от ДЗИ:

от 18.06.2019 г. до 4.07.2019 г.
Резултати от ПЪРВО класиране: 06.07.2019 г.
Записване след първо класиране (или потвърждаване за участие в следващ етап на класиране): от 8.07.2019 г. до 12.07.2019 г.
от 8.30 до 16.30 ч.
Резултати от ВТОРО класиране: 13.07.2019 г.
Записване (окончателно) след второ класиране: от 15.07.2019 г. до 19.07.2019 г.
от 8.30 до 16.30 ч.
Обявяване на условията и редът за провеждане на третия етап на класиране за попълване на незаетите места (ако има такива) 20.07.2019 г.
Записване след третия етап на класиране 22.07.2019 г. до 20.09.2019 г.
от 8.30 до 16.30 ч.

Начало на учебната 2019/2020 година:

Семестриална такса: 350 лева.

 

 

 
За възникнали въпроси относно информация за кандидат-студенти, се обръщайте към:
Учебен отдел - ВТОРИ блок, стаи 200, 201, 202;
  • маг. инж. Ана Димитрова - каб. 200, тел. 044 66 75 52 или каб. 202, тел. 044 66 71 28;
  • маг. Димка Русева - каб. 202, тел. 044 66 71 28;
  • маг. инж. Миглена Шишкова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.
  • маг. инж. Мариана Димитрова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.

     

 
 
Учебен отдел, тел. 044 66 75 52; 044 66 71 28