гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" 59

 

 

Добре дошли
в Инженерно-педагогически факултет - Сливен и
в Колеж - Сливен
към Технически университет- София!


- ИПФ - Сливен приема документи за попълване на ограничен брой незаети места. За информация 044 66 71 28, 044 66 75 52. За свободните места могат да кандидатстват:  неприетите от I и II етап на класиране; незаписалите се от I и II етап на класиране; некандидатствали в ИПФ - Сливен към ТУ-София; получилите по-късно диплома за средно образование

- Резулатати от ПЪРВО класиране за ОКС "Магистър" в ИПФ - Сливен. Съобщение за новоприетите студенти. Можете да проверите резултатите тук.

 

В град Сливен има две основни звена на Технически университет - София:

  • Инженерно-педагогически факултет (ИПФ)
  • и Колеж - Сливен

Необходими документи за кандидатстване:
1. Диплома-оригинал и ксерокопие за завършено средно образование;
2. Удостоверение-оригинал и ксерокопие за завършен 10-ти клас (за завършилите през 2022 г. и следващите);
3. Копие на лична карта;
4. Кандидатстуденстка такса

Подаване на документи за кандидатстване в ИПФ - Сливен - от 20.06.2023 г. до 03.07.2023 г., вкл. в събота и неделя.

Подаване на документи за кандидатстване в Колеж - Сливен - от 20.06.2023 г. до 15.08.2023 г.

Документи се подават на място в гр. Сливен, в Бюрата за приемане на кандидатстудентски документи по градове или онлайн.


В ИПФ ще получите висше образование, степен "Бакалавър".
Срокът на обучение във факултета е 4 (четири) години.
Завършилите студенти получават образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с квалификация Инженер по съответната специалност (без специалност "Педагогика").
Специалности в ИПФ - Сливен:
Компютърно и софтуерно инженерство
Автоматика и информационни технологии
Електроенергийни системи
Компютърни технологии в машиностроенето
Автотранспортна техника
Отоплителна, вентилационна и климатична техника
Педагогика
Педагогика на обучението по математика, физика и информатика

в Колежа ще получите Висше образование, степен "Професионален бакалавър".
Срокът на обучение в колежа е 3 (три) години.
Завършилите студенти получават образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" с квалификация Професионален бакалавър по съответната специалност.
Специалности в Колеж - Сливен:
Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
Хранителни технологии в бита и туризма
Мениджмънт на алтернативния туризъм

Студентите, завършили Инженерно-педагогическия факултет получават и допълнително свидетелство за квалификация "Учител". Нашите възпитаници могат да работят като учители в средните училища.

 

 

 
За възникнали въпроси относно информация за кандидат-студенти, се обръщайте към:
Учебен отдел - ВТОРИ блок, стаи 200, 201, 202;
  • маг. инж. Ана Димитрова - каб. 200, тел. 044 66 75 52 или каб. 202, тел. 044 66 71 28;
  • маг. Димка Русева - каб. 202, тел. 044 66 71 28;
  • маг. инж. Миглена Шишкова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.
  • маг. инж. Мариана Димитрова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.

     

 
 
Учебен отдел, тел. 044 66 75 52; 044 66 71 28