гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" 59
тел. на зам.-ректор за "Факултет и Колеж - Сливен" 044 66 77 09

 

 

Добре дошли във "Факултет и Колеж - Сливен" към Технически университет- София!


В град Сливен има две звена на Технически университет - София:

  • Инженерно-педагогически факултет (ИПФ)
  • и Висш университетски колеж.

Висше образование, степен "Бакалавър" ще получите в ИПФ. Срокът на обучение във факултета е 4 (четири) години. Завършилите студенти получават образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с квалификация Инженер по съответната специалност.
Специалности в ИПФ - Сливен:
Компютърно и софтуерно инженерство
Автоматика и нформационни технологии
Електротехника
Компютърни технологии в машиностоенето
Автотранспортна техника
Отоплителна, вентилационна и климатична техника

Повече информация за специалностите и как се кандидатства във факултета, можете да получите от меню "ИПФ - Сливен ОКС "Бакалавър".

Висше образование, степен "Професионален бакалавър" ще получите в Колежа. Срокът на обучение в колежа е 3 (три) години. Завършилите студенти получават образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" с квалификация Професионален бакалавър по съответната специалност. Специалности в Колеж - Сливен:
Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
Хранителни технилогии в бита и туризма
Мениджмънт на алтернативния туризъм

Повече информация за специалностите и как се кандидатства можете да получите от меню "Колеж - Сливен ОКС "Професионален бакалавър".

Студентите, завършили Инженерно-педагогическия факултет или Колежа, получават и допълнително свидетелство за квалификация "Учител". Нашите възпитаници могат да работят като учители в средните училища.

Студентите, завършили Инженерно-педагогически факултет - Сливен, могат да продължат образованието си в ОКС "Магистър", като учат 1,5 години.

Студентите, завършили Колеж - Сливен, могат да продължат образованието си в ОКС "Магистър", като учат 2,5 години.

Ако желаете да учите и сте избрали специалност - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

 
За възникнали въпроси относно информация за кандидат-студенти, се обръщайте към:
Учебен отдел - ВТОРИ блок, стаи 200, 201, 202;
  • маг. инж. Ана Димитрова - каб. 200, тел. 044 66 75 52 или каб. 202, тел. 044 66 71 28;
  • маг. Димка Русева - каб. 202, тел. 044 66 71 28;
  • маг. инж. Миглена Шишкова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.
  • маг. инж. Мариана Димитрова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.

     

 
 
Учебен отдел, тел. 044 66 75 52; 044 66 71 28