- On-line подаване на документи за ОКС "Бакалавър" и "Професионален бакалавър"
- Търсене на кандидатза ОКС "Бакалавър" и "Професионален бакалавър"
- Указания за подаване на документи за кандидатстванеза ОКС "Бакалавър" и "Професионален бакалавър"
- Указания за подаване на документи за предварителни изпити за ОКС "Бакалавър" и "Професионален бакалавър"
- Градове за явяване на предварителни изпити за ОКС "Бакалавър" и "Професионален бакалавър"
 

 

гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" 59
тел. на зам.-ректор за "Факултет и Колеж - Сливен" 044 66 77 09
http://tu-sliven.com

 

 

Добре дошли
в Инженерно-педагогически факултет - Сливен и
в Колеж - Сливен
към Технически университет- София!


В град Сливен има две основни звена на Технически университет - София:

  • Инженерно-педагогически факултет (ИПФ)
  • и Колеж - Сливен

В ИПФ ще получите висше образование, степен "Бакалавър".
Срокът на обучение във факултета е 4 (четири) години.
Завършилите студенти получават образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с квалификация Инженер по съответната специалност (без специалност "Педагогика").
Специалности в ИПФ - Сливен:
- Компютърно и софтуерно инженерство
- Автоматика и информационни технологии
- Електроенергийни системи
- Компютърни технологии в машиностроенето
- Автотранспортна техника
- Отоплителна, вентилационна и климатична техника
- Педагогика

в Колежа ще получите висше образование, степен "Професионален бакалавър".
Срокът на обучение в колежа е 3 (три) години.
Завършилите студенти получават образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" с квалификация Професионален бакалавър по съответната специалност.
Специалности в Колеж - Сливен:
- Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия
- Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
- Хранителни технологии в бита и туризма
- Мениджмънт на алтернативния туризъм

Студентите, завършили Инженерно-педагогическия факултет получават и допълнително свидетелство за квалификация "Учител". Нашите възпитаници могат да работят като учители в средните училища.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Диплома-оригинал и ксерокопие за завършено средно образование;
2. Удостоверение-оригинал и ксерокопие за завършен 10-ти клас (за завършилите през 2022 г. и следващите);
3. Копие на лична карта;
4. Кандидатстуденстка такса

Подаване на документи за кандидатстване в ИПФ - Сливен - от 20.06.2024 г. до 05.07.2024 г., вкл. в събота и неделя.

Подаване на документи за кандидатстване в Колеж - Сливен - от 20.06.2024 г. до 18.08.2024 г.

Документи се подават на място в гр. Сливен, в Бюрата за приемане на кандидатстудентски документи по градове или онлайн.


 

 
За възникнали въпроси относно информация за кандидат-студенти, се обръщайте към:
Учебен отдел - ВТОРИ блок, стаи 200, 201, 202;
  • маг. инж. Ана Димитрова - каб. 200, тел. 044 66 75 52 или каб. 202, тел. 044 66 71 28;
  • маг. Димка Русева - каб. 202, тел. 044 66 71 28;
  • маг. инж. Миглена Шишкова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.
  • маг. инж. Мариана Димитрова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.

     

 
 
Учебен отдел, тел. 044 66 75 52; 044 66 71 28