СУБ - клон Сливен - Карта на сайта
Меню:
СУБ
СУБ - клон Сливен
     - ръководство
     - секции
     - дейности
     - списание

Списание "Известия на съюза на учените - Сливен"

съдържание на списанието
контакти
Справочник:
Справочник - български университети
Справочник - ВУЗ на територията на гр. Сливен
Справочник - Областни и общински институции - Сливен
Справочник - Уеб-портали - Сливен
Карта на сайта
Съюз на учените в България  
СУБ - клон Сливен  
  СУБ - Сливен - ръководство  
  СУБ - Сливен - секции  
  СУБ - Сливен - списание  
  "Известия" - съдържание  
  Брой 1  
  Брой 2  
  Брой 3  
  Брой 4  
  Брой 5  
  Брой 6  
  Брой 7  
  Брой 8  
  Брой 9  
Контакти  
Справочник  
  Университетите в България  
  ВУЗ в Сливен  
  Областни и общински сайтове - Сливен  
  Уеб - портали - Сливен  
Downloads  
  Указания за публикуване на материали в списание "Известия" 124 КВ
  "Известия" - съдържание  
  Брой 1 135 КВ
  Брой 2 148 КВ
  Брой 3 138 КВ
  Брой 4 133 КВ
  Брой 5 143 КВ
  Брой 6 102 КВ
  Брой 7 122 КВ
  Брой 8 110 КВ
  Брой 9 105 КВ

 

 

 

 

 

 

Връзки:
Съюз на учените в България - официален сайт Управление на СУБ Българска академия на науките Списание "Наука"Национална борса за научни продукти Други клонове на СУБ в страната ДЕМОКРИТ - информационен център за новини и ресурси в Българската наука Съюз по автоматика и информатика Български сайт за мобилност на учените EUROSCIENCE Bulgarian Section IEEE - официален сайт CORDIS - Community Research and Development Information ServiceEuropean Science Foundation Marie Curie Fellowship Association Министерство на образованието и науката
 
 
     
  Last updated: 04.06.2010 , Webmaster: sub_sliven@abv.bg 
  СУБ -клон Сливен, © 2005  
     
     
design

 

 

 

Спи<MM:BeginLock type= Съюз на учените в България СУБ - клон Сливен Списание "Известия" на СУБ - Сливен Контакти Съюз на учените в България Технически университет - София, ИПФ - Сливен