СУБ - клон Сливен
Меню:
СУБ
СУБ - клон Сливен
     - ръководство
     - секции
     - дейности
     - списание

Списание "Известия на съюза на учените - Сливен"

съдържание на списанието
контакти
Справочник:
Справочник - български университети
Справочник - ВУЗ на територията на гр. Сливен
Справочник - Областни и общински институции - Сливен
Справочник - Уеб-портали - Сливен
Карта на сайта

НАЧАЛОТО

Сливенското научно дружество е създадено в края на осемдесетте години на XIX век.

•  Първите стъпки са направени през февруари 1878г., когато по инициатива на руския учен д-р Василий Н. Радаков е основан Комитет на Московското етнографско общество. За председател е избран първият Сливенски митрополит Серафим.

•  През 1883г. то се преобразува в самостоятелно научно дружество на града, със собствен устав. В него като най-обща задача е формулирана целта “.. изучаването на Сливенски окръг във всяко едно отношение”. Започва събиране на информация, предмети и находки, свързани със земеописанието, климата, етнографията и материали от отминали исторически времена.

•  През 1888г. дейността на Сливеското научно дружество отново се оживява, вероятно под въздействието на работещият като учител в Градска мъжка гимназия - Карел Шкорпил. Тогава е създадена и първата архиологическа сбирка в Сливен. Самият Шкорпил става автор на две важни научни публикации за историята на града и района.

От 1999г. започна издаването на “Известия на съюза на учените - Сливен”.

НАСТОЯЩЕ

Към 31.10.2013 г. броят на членовете е 105, в това число 6 професори, 16 доценти, 4 доктори на науките и 33 с научна и образователна степен “доктор”. Членовете са групирани в 5 секции. Клонът се управлява от БЮРО.

 

Адрес: 8800 Сливен, бул. Бургаско шосе 59,
Съюз на учените в България, клон Сливен.
Тел : 044 / 667 549
e -mail: sub_sliven@abv.bg

 

 

 

 

Връзки:
Съюз на учените в България - официален сайт Управление на СУБ Българска академия на науките Списание "Наука"Национална борса за научни продукти Други клонове на СУБ в страната ДЕМОКРИТ - информационен център за новини и ресурси в Българската наука Съюз по автоматика и информатика Български сайт за мобилност на учените EUROSCIENCE Bulgarian Section IEEE - официален сайт CORDIS - Community Research and Development Information ServiceEuropean Science Foundation Marie Curie Fellowship Association Министерство на образованието и науката
 
 
     
  Last updated: 19.11.2013 , Webmaster: sub_sliven@abv.bg 
  СУБ -клон Сливен, © 2013  
     
     
design

 

 

 

Спи<!-- #BeginDate format:Ge1 -->19.11.2013<!-- #EndDate -->
</map>
<map name= Съюз на учените в България СУБ - клон Сливен Списание "Известия" на СУБ - Сливен Контакти Съюз на учените в България Технически университет - София, ИПФ - Сливен