СУБ - клон Сливен
Меню:
СУБ
СУБ - клон Сливен
     - ръководство
     - секции
     - дейности
     - списание

Списание "Известия на съюза на учените - Сливен"

съдържание на списанието
контакти
Справочник:
Справочник - български университети
Справочник - ВУЗ на територията на гр. Сливен
Справочник - Областни и общински институции - Сливен
Справочник - Уеб-портали - Сливен
Карта на сайта

ДЕЙНОСТИ

П Р О Г Р А М А

ЗА НАУЧНИТЕ ПРОЯВИ

през 2014 година

1. Национална научна конференция с международно участие “Сливен2014” – юни 2014 г.

Организатори: „Факултет и Колеж – Сливен“, секции “Технически науки”, „Математика, физика и химия“, „Педагогика, психология и филологии“, „Медицина“

 

2. Национална научна конференция с международно участие “Образователни технологии2014” – септември 2014 г.

Организатор: секция “Педагогика, психология и филология”

 

3. Младежка научна сесия “Сливен2014” – октомври 2014 г.

Организатор: секции “Технически науки”, „Педагогика, психология и филологии“

 

4. Национална научна конференция „135 години Сливенска болница и 215 години от рождението на д-р Иван Селимински“ – ноември 2014 г.

Организатори: МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД – Сливен секции “Медицина”, „История, философия и богословски науки“

 

5. Научни четения, посветени на д-р Симеон Табаков – декември 2014 г.

Организатори: Регионален исторически музей – Сливен и секция “История, философия и богословски науки“

 

 

 

Връзки:
Съюз на учените в България - официален сайт Управление на СУБ Българска академия на науките Списание "Наука"Национална борса за научни продукти Други клонове на СУБ в страната ДЕМОКРИТ - информационен център за новини и ресурси в Българската наука Съюз по автоматика и информатика Български сайт за мобилност на учените EUROSCIENCE Bulgarian Section IEEE - официален сайт CORDIS - Community Research and Development Information ServiceEuropean Science Foundation Marie Curie Fellowship Association Министерство на образованието и науката
 
 
     
  Last updated: 19.11.2013 , Webmaster: sub_sliven@abv.bg 
  СУБ -клон Сливен, © 2013  
     
     
design

 

 

 

Спи<!-- #BeginDate format:Ge1 -->19.11.2013<!-- #EndDate -->
</map>
<map name= Съюз на учените в България СУБ - клон Сливен Списание "Известия" на СУБ - Сливен Контакти Съюз на учените в България Технически университет - София, ИПФ - Сливен