СУБ - клон Сливен - ръководство
Меню:
СУБ
СУБ - клон Сливен
     - ръководство
     - секции
     - дейности
     - списание

Списание "Известия на съюза на учените - Сливен"

съдържание на списанието
контакти
Справочник:
Справочник - български университети
Справочник - ВУЗ на територията на гр. Сливен
Справочник - Областни и общински институции - Сливен
Справочник - Уеб-портали - Сливен
Карта на сайта

ПРЕДСЕДАТЕЛ на СУБ - клон Сливен:

доц. д-р инж. Михаела ТОПАЛОВА

Заместник председател на СУБ - клон Сливен:

д-р Юлия БЯНКОВА

Секретар на СУБ - клон Сливен:

доц. д-р инж.  Мина ЦОНЕВА

Пълномощник в ОСП на СУБ:

доц. д-р инж. Михаела ТОПАЛОВА

БЮРОТО на СУБ - клон Сливен се състои от Председателя на Клона, зам. председателя, секретаря на клона и двама членове.

Членове на Бюрото:

1. проф. д-р Марина НИКОЛОВА
2. доц. д-р инж. Магдалена ПАВЛОВА

Контролна Комисия:

Председател : доц. д-р инж. Господин Стефанов

Членове:

1. д.м.н. д-р Пеньо Дичев
2. гл. ас. д-р инж. Димитринка Коева

Адрес: 8800 Сливен, бул. “Бургаско шосе” Nо 59,
Съюз на учените в България, клон Сливен.
Тел: 044 / 667 549
e-mail: sub_sliven@abv.bg

 

 

Връзки:
Съюз на учените в България - официален сайт Управление на СУБ Българска академия на науките Списание "Наука"Национална борса за научни продукти Други клонове на СУБ в страната ДЕМОКРИТ - информационен център за новини и ресурси в Българската наука Съюз по автоматика и информатика Български сайт за мобилност на учените EUROSCIENCE Bulgarian Section IEEE - официален сайт CORDIS - Community Research and Development Information ServiceEuropean Science Foundation Marie Curie Fellowship Association Министерство на образованието и науката
 
 
     
  Last updated: 19.11.2013 , Webmaster: sub_sliven@abv.bg 
  СУБ -клон Сливен, © 2013  
     
     
design

 

 

 

Спи<!-- #BeginDate format:Ge1 -->19.11.2013<!-- #EndDate -->
</map>
<map name= Съюз на учените в България СУБ - клон Сливен Списание "Известия" на СУБ - Сливен Контакти Съюз на учените в България Технически университет - София, ИПФ - Сливен