СУБ - клон Сливен - Списание "ИЗВЕСТИЯ"
Меню:
СУБ
СУБ - клон Сливен
     - ръководство
     - секции
     - дейности
     - списание

Списание "Известия на съюза на учените - Сливен"

съдържание на списанието
контакти
Справочник:
Справочник - български университети
Справочник - ВУЗ на територията на гр. Сливен
Справочник - Областни и общински институции - Сливен
Справочник - Уеб-портали - Сливен
Карта на сайта
 

Списание

 

ИЗВЕСТИЯ на Съюза на Учените – Сливен

 

ISSN 1311-2864

 

Редакционна колегия:

проф. д.т.н. инж. Станимир КАРАПЕТКОВ - гл. редактор
доц. д-р инж. Иванка МОНЕВА - зам. гл. редактор
доц. д-р инж. Веселин ЧОБАНОВ
доц. д-р инж. Ивелин РАХНЕВ
доц. д-р Ваньо ИВАНОВ
доц. д-р Снежана КОНСУЛОВА
доц. д.м.н. д-р Мария ТОДОРОВА
Мария КИРОВА

Правила за работа във формат PDF.

     Моля последвайте връзките:
1. Етични правила при публикуване
2. Правила за публикуване в списанието
3. Указания за оформяне на ръкопис

Списанието приема непрекъснато за публикуване материали на български, руски, немски, френски и английски език по целия спектър научна проблематика.

Поне един от съавторите трябва да е редовен член на Съюза на Учените в България.

Материалите да са подготвени според указания за публикуване.

Такси:

Заявките се подават и таксите се заплащат след като предложените от авторите статии са приети за публикуване в текущ том и предстои неговата предпечатна подготовка.

За статия на електронен носител     -   35 лева  / 28 €.
За статия на хартиен носител  - 45 лева  / 36 €.

Адрес: 8800 Сливен, бул. “Бургаско шосе” Nо 59,
Сп.”ИЗВЕСТИЯ на Съюза на учените - Сливен”.
доц. Димитър Г. СТОЯНОВ

e-mail: izv_su_sliven@abv.bg

 

 

 

 

Връзки:
Съюз на учените в България - официален сайт Управление на СУБ Българска академия на науките Списание "Наука"Национална борса за научни продукти Други клонове на СУБ в страната ДЕМОКРИТ - информационен център за новини и ресурси в Българската наука Съюз по автоматика и информатика Български сайт за мобилност на учените EUROSCIENCE Bulgarian Section IEEE - официален сайт CORDIS - Community Research and Development Information ServiceEuropean Science Foundation Marie Curie Fellowship Association Министерство на образованието и науката
 
 
     
  Last updated: 21.11.2013 , Webmaster: sub_sliven@abv.bg 
  СУБ -клон Сливен, © 2005  
     
     
design

 

 

 

Списание<!-- #BeginDate format:Ge1 -->21.11.2013<!-- #EndDate -->
</map>
<map name= Съюз на учените в България СУБ - клон Сливен Списание "Известия" на СУБ - Сливен Контакти Съюз на учените в България Технически университет - София, ИПФ - Сливен