СУБ - клон Сливен - Секции
Меню:
СУБ
СУБ - клон Сливен
     - ръководство
     - секции
     - дейности
     - списание

Списание "Известия на съюза на учените - Сливен"

съдържание на списанието
контакти
Справочник:
Справочник - български университети
Справочник - ВУЗ на територията на гр. Сливен
Справочник - Областни и общински институции - Сливен
Справочник - Уеб-портали - Сливен
Карта на сайта

1. Математика, физика и химия

- доц. дмн Петьо КЕЛЕВЕДЖИЕВ - председател
- гл.ас. Надя ИВАНОВА - секретар

2. Технически науки

- доц. д-р инж. Милко ЙОРДАНОВ - председател
- гл. ас. д-р инж. Мишо МАЦАНКОВ - секретар

3. Медицински науки

- д-р Димитър БОЯНОВ - председател
- Розалина СПАСОВА - секретар

4. История, философия и богословски науки

- д-р Владимир ДЕМИРЕВ - председател
- Росица ГЕОРГИЕВА - секретар

5. Педагогика, психология и филологии

- ст. преп. Константин БАСАНОВ - председател
- Моника ИНГИЛИЗОВА - секретар

 

 

 

 

Връзки:
Съюз на учените в България - официален сайт Управление на СУБ Българска академия на науките Списание "Наука"Национална борса за научни продукти Други клонове на СУБ в страната ДЕМОКРИТ - информационен център за новини и ресурси в Българската наука Съюз по автоматика и информатика Български сайт за мобилност на учените EUROSCIENCE Bulgarian Section IEEE - официален сайт CORDIS - Community Research and Development Information ServiceEuropean Science Foundation Marie Curie Fellowship Association Министерство на образованието и науката
 
 
     
  Last updated: 19.11.2013 , Webmaster: sub_sliven@abv.bg 
  СУБ -клон Сливен, © 2013  
     
     
design

 

 

 

Спи<!-- #BeginDate format:Ge1 -->19.11.2013<!-- #EndDate -->
</map>
<map name= Съюз на учените в България СУБ - клон Сливен Списание "Известия" на СУБ - Сливен Контакти Съюз на учените в България Технически университет - София, ИПФ - Сливен