Справочник - Университетите в България
Меню:
СУБ
СУБ - клон Сливен
     - ръководство
     - секции
     - дейности
     - списание

Списание "Известия на съюза на учените - Сливен"

съдържание на списанието
контакти
Справочник:
Справочник - български университети
Справочник - ВУЗ на територията на гр. Сливен
Справочник - Областни и общински институции - Сливен
Справочник - Уеб-портали - Сливен
Карта на сайта

СОФИЯ

Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Технически университет
( ТУ – филиал Сливен )
( ТУ – филиал Пловдив )
Университет за национално и световно стопанство
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Нов български университет
Медицински университет
Химикотехнологичен и металургичен университет
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
Лесотехнически университет
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов"
Национална художествена академия
Държавна музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
Национална спортна академия
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
Висше строително училище "Любен Каравелов"
Военна академия "Г. С. Раковски"
Висш институт за подготовка на офицери и за научно-изследователска дейност при МВР

 ПЛОВДИВ

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Аграрен университет
Висш институт по хранителна и вкусова промишленост
Академия за музикално и танцово изкуство

ВАРНА

Технически университет
Икономически университет
Медицински университет
Варненски свободен университет
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"

БУРГАС

Бургаски свободен университет
Университет "Проф. Асен Златаров"

СТАРА ЗАГОРА

Тракийски университет

РУСЕ

Русенски университет "Ангел Кънчев"

ПЛЕВЕН

Висш медицински институт

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

ГАБРОВО

Технически университет

БЛАГОЕВГРАД

Американски университет в България
Югозападен университет "Неофит Рилски"

ШУМЕН

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Национален Военен Университет - Факултет " Артилерия, ПВО и КИС "

СВИЩОВ

Стопанска академия "Д. А. Ценов"

ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

Национален Военен Университет - Факултет "Авиационен"

 

 

 

Връзки:
Съюз на учените в България - официален сайт Управление на СУБ Българска академия на науките Списание "Наука"Национална борса за научни продукти Други клонове на СУБ в страната ДЕМОКРИТ - информационен център за новини и ресурси в Българската наука Съюз по автоматика и информатика Български сайт за мобилност на учените EUROSCIENCE Bulgarian Section IEEE - официален сайт CORDIS - Community Research and Development Information ServiceEuropean Science Foundation Marie Curie Fellowship Association Министерство на образованието и науката
 
 
     
  Last updated: 04.06.2010 , Webmaster: sub_sliven@abv.bg 
  СУБ -клон Сливен, © 2005  
     
     
design

 

 

 

Спи<MM:BeginLock type= Съюз на учените в България СУБ - клон Сливен Списание "Известия" на СУБ - Сливен Контакти Съюз на учените в България Технически университет - София, ИПФ - Сливен