Начало

 

В този сайт ще намерите обявените от "Факултет и Колеж - Сливен" при Технически Университет - София публични търгове по Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на закона за държавната собственост.

 

Обяви за търгове с тайно наддаване за отдаване под наем част от имот, публична държавна собственост, намиращи се територията на „Факултет и Колеж – Сливен”

Меню