Прием 2023

За кандидат студентите

Поздравяваме Ви за Вашето решение да се обучавате в Инженерно-педагогически факултет - Сливен (ИПФ - Сливен) или Колеж - Сливен, две основни звена на Техническия университет - София в гр. Сливен.

Предлагаме Ви обучение от висококвалифицирани преподаватели - професори, доценти и асистенти, в съвременни лекционни зали, лаборатории и компютърни кабинети на най-високо ниво.

Висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, “Магистър” и “Доктор” - ще получите в Инженерно-педагогически факултет - Сливен. Завършвайки бакалавърска степен във Факултета, ще получите квалификация ИНЖЕНЕР по съответната специалност. Срокът на обучение е 4 години.

Висше образование с образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър” придобивате в Колеж - Сливен. Завършвайки бакалавърска степен в Колежа, ще получите квалификация ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР по съответната специалност. Срокът на обучение е 3 години.