Университетска Информационна Система - Студент
-

Университетска Информационна Система - Студент

съдържа информация за студентите постъпили в
Технически Университет - София, ФиК-Сливен по образователно-квалификационна
степен професионален бакалавър, бакалавър и магистър.

Тук можете да намерите лична информация, информация за Вашето
студентско състояние, здравно осигуряване, както и Вашите оценки
получени по време на следването.

Влизането в системата се извършва чрез ЕГН/ЛНЧ и факултетен номер
през криптирана връзка.