Проект ИННОТЕХ ПРО

„Иновации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в Технически университет – София и партньори“

1. Три месечна изходяща мобилност на студенти и докторанти в Technical University of Cluj - Napoca, Rumania
2. Обучение на студенти в „Студентски клуб на предприемача“