-
-      -


 
" - ":
- "Факултет и Колеж - "

   
Инженерно-педагогически факултет: Колеж:
и заместник- Директор -
: Секции:
Катедра "Електротехника, автоматика " Секция ", "
Катедра "Механика, машиностроене и топлотехника" Секция ", "
Катедра "Педагогика и мениджмънт"

Отдели:
Учебен отдел
Финансово-счетоводен отдел
Отдел "Ремонт и поддръжка"

Информационно- :
Инженер по компютърни приложения
Библиотека

:
Следдипломна квалификация и преквалификация, информация за текущи курсове


 

umo.sliven@gmail.com